Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate *(denumită în continuare ‘Informare’) și Respectarea protecției datelor cu caracter personal conform regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 *(denumit în continuare ‘Regulament’)

PARENTING PR S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 6, Strada Sergent Major Cara Anghel, Nr. 10, înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J40/5555/2017, cod unic de înregistrare 37415465, denumită în continuare OPERATOR.

PARENTING PR S.R.L., ca administrator al acestui site *(denumit în continuare ‘Site’), anume www.parentingpr.ro, reprezentată legal de doamna Ana Nicolescu în calitate de administrator, vă aduce la cunoștință următoarele :

Articolul 1. Informații pe care le colectăm/prelucrăm:

Art. 1.1. Prin intermediul acestui Site Operatorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

a) Date de identificare reprezentant client / potential beneficiar : Nume, Prenume , Adresa E-mail, Telefon, Oraș;

Articolul 2. Scopul și momentul prelucrării datelor:

Art. 2.1. Scopul prelucrării datelor menționate mai sus (Art. 1) este inițierea, stabilirea, menținerea sau reluarea relației comerciale între noi, ca Operator, și persoana juridică / fizică (ca potențial beneficiar) pe care o reprezentați prin intermediul comunicărilor comerciale realizate telefonic sau prin email.

Art. 2.2. Concret, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pentru a :

a) Cere sau oferi informații necesare etapei pre-contractuale în vederea accesării serviciilor/produselor oferite de Operator;
b) Cere informații pentru reluarea relației sau menținerea relației comerciale;
c) Trimite oferte / informații personalizate realizate numai la cerere;
d) Îndeplinirea unor obligații legale, dacă acestea există, la cererea instituțiilor și autorităților competente, sau automat dacă legea prevede expres astfel de obligații.

Art. 2.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai după ce ați fost înștiințat în legătură cu drepturile de care beneficiați dar și grija noastră pentru protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2.4. Momentul inițial al prelucrării datelor este la cel al completării oricărui formular din Site iar datele prelucrate sunt necesare pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus.

Art. 2.5. Prin ‘Prelucrare’, în acest caz, ne referim la : colectare, înregistrare, stocare, consultare, ștergere.

Articolul 3. Temeiul legal al prelucrării

Art. 3.1. Conform Regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal temeiul legal al prelucrărilor noastre este :

a) Art. 6 Lit. B din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art Art.1.1. conform scopurilor de la 2.2. Literele A, B si C din prezenta Informare;
b) Art. 6. Lit. C din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art. 1.1. conform scopurilor de la Art. 2.2. Litera D din prezenta Informare.

Articolul 4. Diseminare/Divulgare

Art. 4.1. Datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră nu vor fi diseminate, divulgate prin transmitere, oferite, transferate, puse la dispoziție, comercializate, niciunei terțe persoane fără acordul dumneavoastră.

Art. 4.2. Singurul mod în care datele cu caracter personal oferite vor fi împărtășite cu terțe entități, fără să vă fie cerut acordul, este în cazul îndeplinirii unor obligații legale; Acestea vor fi furnizate numai la cererea autorităților/institutiilor competente și automat numai în cazul în care legea ne obligă expres în acest sens.

Articolul 5. Responsabilitatea transmiterii informațiilor

Art. 5.1. În momentul completării oricărui formular din acest Site, furnizând astfel datele cu caracter personal de la Art. 1 din prezenta Informare, confirmați faptul că aveți dreptul să actionați în calitate de reprezentant pentru potențialul beneficiar al serviciilor/produselor noastre sau, dacă este cazul, sunteți chiar potențialul beneficiar.

Art. 5.2. De asemenea, confirmați faptul că aveți vârsta de 16 ani împliniți. În cazul în care nu ați împlinit încă vârsta de 16 ani vă rugăm să nu trimiteți informații cu caracter personal ci să discutați înainte cu unul dintre părinții dumneavoastră.

Articolul 6. Alte drepturi și informații privind prelucrările de date cu caracter personal

Art. 6.1. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă de 24 luni de la data trimiterii ofertei / solicitării informatiilor/serviciilor noastre, perioadă ce va fi prelungită cu durata contractelor/colaborărilor pe care le vom derula împreună.

Art. 6.2. Aveți dreptul să aflați ce fel de date deținem despre dumneavoastră ca persoană vizată (dacă aveți această calitate), aveți dreptul să solicitați rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării (adică să vă opuneți prelucrării datelor în scopurile menționate ori numai pentru o parte dintre acestea), aveți dreptul la portabilitatea datelor deținute de noi.

Art. 6.3. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă considerați că drepturile v-au fost încălcate.

Art. 6.4. Dacă nu sunteți de acord să furnizați aceste date, nu completați formularul de contact, nu le trimiteți prin poșta electronică. Ne puteți suna direct pe unul dintre numerele de contact afișate pe site, ne puteți cere informațiile vizate și tot atunci ne puteți spune că nu doriți să reținem informațiile disponibile (numărul de telefon și numele, dacă l-ați comunicat).

Art. 6.5. Nu exista un proces decizional automat de prelucrare a datelor dumneavoastră care să producă efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă. În fapt, nu exista niciun proces decizional automat de prelucrare a datelor.


Vă mulțumim pentru răbdarea cu care ați parcurs informațiile prezentate și vrem să vă asigurăm că PARENTING PR depune toate eforturile rezonabile pentru un grad mai mic de prelucrare și, simultan, transparență și securitate sporite.